Prisma Plus-borden

Een veilige elektrische installatie
De perfecte harmonie tussen de Schneider-apparatuur en het Prisma Plus-systeem draagt in belangrijke mate bij tot de hoge veiligheid van de installatie.
Het ontwerp van het systeem werd gevalideerd door typetests volgens de norm  IEC 60439-1.
De onderhoudsverrichtingen, die worden uitgevoerd wanneer het bord buiten spanning staat, verlopen snel en vlot dankzij een totale bereikbaarheid van de apparatuur en het gebruik van standaardcomponenten.

Absolute veiligheid voor de exploitant
De apparatuur wordt geïnstalleerd achter een beschermende afdekplaat, die alleen de bedieningshandgreep zichtbaar laat.
De elektrische installatie is beveiligd en de gebruiker loopt geen enkel gevaar.
Bovendien zijn de verdeelcomponenten geïsoleerd volgens IPxxb.
Het gebruik van klemmenkappen is verplicht voor de installatie van Compact NSX, INS/INV in Prisma Plus.

Geïmplementeerd volgens de aanbevelingen van Schneider Electric verzekert het functionele Prisma Plus-systeem de realisatie van elektrische borden die voldoen aan de internationale norm IEC 60439-1.

Het functioneel Prisma Plus-systeem

Het functioneel Prisma Plus-systeem maakt het mogelijk om het even welk type van laagspanningsverdeelbord tot 630 A te realiseren, in een tertiaire of industriële omgeving.
Het concept van het bord is heel eenvoudig:
Een workbench  bestaande uit wandkasten of staande kasten die met elkaar kunnen worden verbonden.
Een stroomverdeelsysteem bestaande uit gecentraliseerde verdelers en verticale railstellen opzij of achterin het bord.
 
Complete functionele eenheden

De functionele eenheid wordt tot stand gebracht rondom ieder apparaat en bestaat uit:
een dedicated basisplaat voor het installeren van de apparatuur
een afdekplaat aan voorzijde om rechtstreekse aanraking van de spanningvoerende delen te verhinderen
geprefabriceerde verbindingen met het railstel
inrichtingen voor het aansluiten ter plaatse en voor het doorvoeren van de hulpbedrading.
Ze zijn modulair en stapelbaar.
Alles is voorzien voor hun mechanische bevestiging, hun elektrische voeding en hun aansluiting ter plaatse.
De componenten van het Prisma Plus-systeem en in het bijzonder die van de functionele eenheid werden berekend en getest met inachtneming van de prestaties van de apparaten.
Die bijzondere aandacht zorgt voor een hoge betrouwbaarheid van de elektrische installatie en een optimale veiligheid voor de interveniënten.

Karakteristieken

 toegekende stroom van het bord: 160 A
 beschermingsgraad: IP30 (met of zonder deur)
 beschermingsgraad tegen mechanische schokken: IK07 (zonder deur), IK08 (met deur)
 isolatie: gamma klasse 1
 beantwoordt aan de normen: IEC 60439-1      
 cataforesebehandeling + epoxy/polyesterpoeder, warm gepolymeriseerd, kleur wit RAL 9001
 capaciteit van de rijen: 24 modules van 18 mmb

Elektrische karakteristieken

De Prisma Plus-uitrustingen voldoen aan de norm IEC 60439-1, met de volgende maximale elektrische karakteristieken:
toegekende isolatiespanning van het hoofdrailstel achteraan in het bord: 1000 V
toegekende gebruiksstroom Ie (40°C): 630 A
toelaatbare toegekende piekstroom: Ipk 53 kÂ
toelaatbare toegekende korte-duurstroom: Icw 5 kA eff/ 1 s
frequentie 50/60 Hz